Що таке бекконнект | backconnect | rotating proxy | backproxy?

  • Вам дається один адресу (канал) до якого підключаєтеся Ви або ваше ПО, кожні N хвилин вихідний адресу змінюється (в межах мобільного оператора і георграфіі).
  • Backproxy | reverse proxy | прозорий проксі | реверс проксі Backproxy
  • З приводу наявності бекконнект-проксі, будь ласка зверніться в клієнтську підтримку:
    Email: mail@send.mail